Federálny výbor pre voľný trh po svojom dvojdňovom zasadnutí o politike centrálnej banky uviedol, že svoju referenčnú jednodňovú úrokovú sadzbu zachová v rozmedzí od 5,25 % do 5,5 %.

Spolu s rozhodnutím predstavitelia Fedu do konca roka 2024 znížili tri štvrtiny percenta, čo by bolo prvé zníženie od prvých dní pandémie Covid v marci 2020.