🚨 BREAKING NEWS 🚨

„Údaje naznačujú, že sa začala úverová kríza.“ Vklady vo výške 1 bilióna dolárov boli vybraté z amerických bánk odkedy Federálny rezervný systém pred rokom začal zvyšovať sadzby.

Úverovú krízu ďalej ilustruje najnovší prieskum úverov pre malé podniky. Ten minulý týždeň ukázal, že dostupnosť úverov zaznamenala najväčší pokles za posledných 20 rokov. Pre malé podniky a bežných obyvateľov je tak získanie úveru stále ťažšie a drahšie.

Ako vzniká úverová kríza ?

Úverová kríza nastáva, keď je na úverovom trhu nedostatok dostupných finančných prostriedkov, čo sťažuje dlžníkom získať financovanie.

Zvyčajne k úverovej kríze vedú tri scenáre:

– Banky majú k dispozícii obmedzené finančné prostriedky na požičiavanie.

– Banky nie sú ochotné požičať dodatočné prostriedky (boja sa insolventnosti)

– Banky zvýšili štandardy na pôžičky príliš vysoko.

Ak banky vnímajú na trhu väčšie riziko, často zvýšia svoje úrokové sadzby a požiadavky, aby toto riziko kompenzovali. Zvyčajne sa tak deje, ak banky predpovedajú ekonomický pokles alebo ak vidia, že sa bankový sektor dostáva do problémov.

Úverová kríza môže ekonomike narobiť veľa škody tým, že udusí ekonomický rast prostredníctvom zníženej kapitálovej likvidity a zníženej schopnosti požičiavať si. Mnoho spoločností je závislých na požičiavaní si peňazí od úverových inštitúcií na financovanie a rozširovanie svojho podnikania, prípadne na zaplatenie svojich záväzkov.

Firmy bez tejto schopnosti nemôžu expandovať a v niektorých prípadoch zlý dlhový manažment môže viesť k serióznym problémom. V spojení s recesiou, bude úverová kríza často viesť k bankrotom mnohých spoločností. 

To zvyšuje ekonomický dopad krízy tým, že potláča schopnosť ekonomiky zotaviť sa.