🔰Prognózy vývoja pre budúci týždeň:

Vzhľadom na nárast nezamestnanosti v Spojených štátoch sa predstavitelia Federálneho rezervného systému teraz zamerajú na nadchádzajúcu správu o inflácii. BEA (Bureau of Economic Analysis) zverejní cenový index PCE (Výdavky na osobnú spotrebu) v utorok 13. júna. Keďže cenový index PCE je diverzifikovanou analýzou širokej škály spotrebiteľských výdavkov, výborne odráža zmeny v spotrebiteľskom výdavkovom správaní.

To je dôvod, prečo je to preferovaná metóda Federálneho rezervného systému na meranie súčasnej úrovne inflácie.

Cenový index PCE bude odrážať májovú infláciu. Ak inflácia zostane konzistentná alebo sa zmierni, bude to veľmi podporovať prerušenie zvyšovania sadzieb.

To by znamenalo, že konzistentné zvyšovanie sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému počas posledných 10 po sebe nasledujúcich zasadnutí, sa aspoň dočasne zastaví.

 Mnohí analytici sa domnievajú, že Federálny rezervný systém si ponechá svoju referenčnú sadzbu medzi 5 a 5 ¼ %.

Ak inflácia zostane na súčasných úrovniach alebo bude nižšia, na júlovom zasadnutí by sa už mohla zastaviť.

V súčasnosti však nástroj FedWatch od CME ukazuje, že existuje len 34,6% pravdepodobnosť, že FED zachová súčasné sadzby a 51,6% pravdepodobnosť, že zvýši sadzby o ¼ % na júlovom zasadnutí FOMC.