🔰 Predpoveď zlato (XAUUSD):

200-dňový EMA a potenciálne aj úroveň @1900 USD, môže rozvinúť pohyb smerom nadol k úrovni @1800 USD. 

Stojí za zmienku, že úroveň @1800 USD môže predstavovať silnú podporu, pretože slúžila ako východiskový bod pred poslednou rally smerom nahor.

Prelomenie pod @1900 USD by pritiahlo značnú pozornosť obchodníkov, vďaka čomu je úroveň 1800 USD lákavým cieľom. 

Znížená likvidita v dôsledku sviatku Dňa nezávislosti dnes naznačuje, že kupujúci zlata by mali zvážiť vstup na trh. 

Počiatočný cieľ kupucich je stále @1950 USD s ďalším potenciálom dosiahnuť 50-dňovú EMA a dokonca prekonať úroveň @2000 USD.