🔰 Predpoveď US500Cash (SPX500):

Týždenná predpoveď (12.–16. september 2022)

Scenár vzostupného trendu:

Uptrend začne hneď, ako trh stúpne nad úroveň odporu 4072,75, po ktorej bude nasledovať posun na úroveň odporu 4204,75.

Scenár klesajúceho trendu

Dá sa očakávať, že klesajúci trend bude pokračovať, zatiaľ čo trh sa obchoduje pod úrovňou odporu 4072,75, po ktorej bude nasledovať dosiahnutie úrovne podpory 3883,50 a ak sa bude naďalej pohybovať pod touto úrovňou, môžeme očakávať, že trh dosiahne úroveň podpory 3741,25.