🔰 Predpoveď US500Cash (SPX500):

V piatok index vykreslil scénu jemnej konsolidácie, keď sa nachádzal okolo 50-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru. 

V tomto kontexte sa investori ocitajú na križovatke a uvažujú nad kľúčovou otázkou: vydrží stúpajúca trajektória indexu, alebo bude čeliť možnosti obratu v nasledujúcich dňoch?

Tento moment neistoty predstavuje kritický bod.

Ak by sa indexu podarilo prekonať vrcholy z predchádzajúceho týždňa, mohla by sa rozvinúť cesta k výraznému vzostupnému trendu, ktorý by mohol byť zacielený na úroveň @4600.