🔰 Predpoveď Ropa (USOIL G3):

Rusko prestane dodávať ropu a ropné produkty krajinám, ktoré dodržiavajú nedávno schválený strop dodávok. 

Strop zavádzajú Spojené kráľovstvo, EÚ, USA a niektorí ďalší spojenci.

Niektoré z týchto krajín už zakázali dovoz ruskej ropy.

Nové pravidlá Ruska nadobudnú platnosť 1. februára a potrvajú do 1. júla.

V dôsledku toho existujú obavy, že stúpajúce ceny budú mať vplyv na infláciu vo väčšine krajín.