🔰 Predpoveď EUR/USD:

Aj dnes vidieť, že tlak nadol je stále výraznejší, čo naznačuje stratégiu predaja, ale pri veľkej opatrnosti a vyhýbaní sa nadmerným investíciám.

Opatrnosť je teraz kľúčová, pretože neistota na tomto trhu môže viesť k návratu späť nahor.