ŠKOLENIE

Súkromné školenie od profikov ako spravne obchodovat

 

 

  • Forex (alebo obchodovanie s menami alebo devízami) znamená obchodovanie s menovými pármi, ktoré investorom umožňuje reagovať na pokles alebo nárast jednej meny oproti druhej mene v kombinácii. Obchodovanie s menami má preto vždy podkladové aktívum kombináciu mien. Cena forexového nástroja je preto cena špecifickej menovej kombinácie alebo menového páru.

    Menový pár sa vždy predstavuje ako postupnosť dvoch po sebe nasledujúcich mien oddelených bodkou: [Mena1]. [Mena2]. Ak sa kúpi pár [Mena1]. [Mena2], znamená to, že sa kupuje suma [Mena1], zatiaľ čo sa predáva ekvivalent v [Mena2]. Napríklad nákup 10 000 EUR.USD za 1,10 znamená, že sa nakúpi €10.000, zatiaľ čo sa predá $11.000.

    Aby ste mohli otvoriť pozíciu na devízovom trhu alebo si ju udržať v portfóliu, musíte mať vo svojom portfóliu dostatočný kolaterál. Tento kolaterálový záväzok závisí od zvolenej kombinácie mien. Čím volatilnejší je vybratý menový pár, tým vyššia bude miera zabezpečenia. Tento kolaterál sa tiež nazýva marža. Keďže marža je vo všeobecnosti oveľa nižšia ako 100%, znamená to, že s forexom sa môže obchodovať s pákovým efektom. Znamená to, že si napríklad môžete kúpiť značné množstvo cudzej meny, ktorá je vyššia ako váš aktuálny hotovostný zostatok.

    V dôsledku zaujatia forexovej pozície (dlhej aj krátkej) je možné, že to bude mať za následok záporný hotovostný zostatok v určitej mene. Ako je uvedené vyššie, každá forexová transakcia zahŕňa nákup jednej meny a predaj druhej meny. Ak hotovostný zostatok predanej meny nie je dostatočný, v tomto zostatku meny vznikne debetná pozícia. Ak nie je devízová pozícia uzavretá v priebehu dňa, ale je prijatá do nasledujúceho obchodného dňa (cez noc), bude záporný zostatok splatný na ťarchu účtu.

    Forexová pozícia sa dá kúpiť (dlhá) alebo predať (krátka), čo bude vysvetlené pomocou príkladov uvedených nižšie. Vezmite prosím na vedomie, že aby sa to zjednodušilo, transakčné náklady sú vynechané.

REZERVÁCIA ŠKOLENIA
Načítavam kalendár...
Powered by Booking Calendar

Informácie o cene a postupe školenia vám prídu mailom alebo sa vám ozveme prostredníctvom telegramu a dohodneme čas školenia a dodatočne informácie potrebné k školeniu 

Zdieľaj tento článok:

Buďte medzi prvými, kto bude vidieť naše články a predpovede