🔰Predpoveď zlato (XAUUSD):

Pri analýze je zrejmé, že ceny zlata počas štvrtkového obchodovania podliehali značnej volatilite, čo nie je prekvapujúce vzhľadom na zverejnenie čísel CPI.

Údaje CPI sa v podstate zhodovali s pôvodnými očakávaniami, možno mierne vyššie, ako sa očakávalo. Dlhopisový trh, reagujúci na tento vývoj, tiež vykazuje svoje vlastné výkyvy, ktoré nepriamo ovplyvňujú trh so zlatom.

V dôsledku toho je rozumné očakávať pokračujúcu neistotu na trhu so zlatom. Tento vývoj v podstate nepriniesol žiadne výrazné zmeny v dlhodobej perspektíve trhu. 

Zlato naďalej zostáva v rozmedzí vymedzenom úrovňami @2000 a @2075 USD.

Vzhľadom na túto konsolidáciu by mohlo byť užitočné preskúmať dlhodobejšie grafy.

Takáto konsolidácia by sa nemala považovať za neštandardnú, pretože trh v minulosti zaznamenal silný vzostupný trend a teraz sa určuje jeho ďalší smer.

 Pokles pod hranicu @2000 USD možno považovať za negatívny vývoj no celkový nákupný sentiment však zostáva nedotknutý a trh pokračuje v konsolidácii, pričom hľadá nových kupujúcich, ktorí by vyvolali výraznejší pohyb nahor.

Potenciálny rizikovejší piatkový signál: 

Máme za sebou pekný týždeň bez SL čo znamená 100% úspešnosť, preto neodporúčam riskovať VIAC AKO 1% ZO ZISKU Z TOHTO TÝŽDŇA!

Som ochotný kúpiť zlato na úrovni @2047 s cieľom dosiahnuť hodnotu 2065 a uzavrieť tak tento týždeň.

Predpoveď sa zruší keď by sme uzavreli pod úroveň @2027.