🔰Predpoveď US500Cash (SPX500):

V súčasnosti sa zdá, že sa trh zameriava na úroveň @4800, pretože táto hodnota pôsobí ako magnet pre mnohých obchodníkov.

Úroveň @4600 je potenciálna podpora, po ktorej nasleduje úroveň @4500. Tieto podporné zóny

môžu pomôcť stabilizovať ceny v prípade poklesu.

Obdobie medzi dneškom a Novým rokom môže byť poznačené volatilitou, keďže obchodníci uzatvárajú svoje pozície pred sviatkami.

V tomto týždni pravdepodobne dôjde k zníženiu likvidity na trhu.

Jedným z kľúčových aspektov, ktorý treba sledovať, je trh s dlhopismi. Výnos z amerických dlhopisov hrá podstatnú úlohu pri ovplyvňovaní akciových trhov.

Nižšie výnosy historicky podporovali S&P 500, zatiaľ čo rastúce výnosy môžu vyvíjať tlak na index.

V tejto chvíli to vyzerá, že je trh s dlhopismi ochotný podporiť S&P 500.

S blížiacim sa koncom roka je ale rozumné zvážiť opatrnejší prístup k nákupom .

Udržiavanie primeranej investície je nevyhnutné vzhľadom na potenciál zvýšenej volatility počas sviatkov.

Dnes môže prísť pokles S&P 500, ale je dôležité byť opatrný a neponáhľať sa hneď s predajom.

Príde signál.