🔰Predpoveď US500Cash (SPX500):

S&P 500 zaznamenal včera mierny pokles, čo odráža pokračujúce obdobie konsolidácie.

Je stále dôležité, že úroveň @4800 slúži ako významný bod odporu, zatiaľ čo úroveň @4700 nižšie funguje ako pozoruhodná podpora. Z tejto situácie vyplýva, že sa trh nachádza v stave relatívnej stagnácie. Je nevyhnutné si uvedomiť, že trhy neudržujú jednosmernú trajektóriu donekonečna, pretože hybnosť má tendenciu byť prechodná.

V dôsledku toho musíme súčasný stav trhu považovať za pokus o obnovenie rovnováhy. V takomto scenári je rozumné predvídať krátkodobé oscilácie, najmä vzhľadom na strmý vzostup zaznamenaný v posledných mesiacoch roku 2023.

Okrem toho sa 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer blíži k úrovni @4700 a bude slúžiť ako doplnková podpora na nové nákupné príležitosti.

Z dlhodobého pohľadu,dosiahnutie magickej hodnoty @5000 dolárov sa zdá byť nevyhnutné no krátkodobé poklesy budú stále slúžiť na vytvorenie zdravšieho trhového prostredia.