🔰Predpoveď US500Cash (SPX500):

Index S&P 500 je silne ovplyvnený hŕstkou akcií, patria sem hlavne Tesla, Microsoft, Amazon a ďalšie, ktoré sú vo veľkej miere držané investormi.

Obchodníci budú pozorne sledovať výkonnosť týchto kľúčových hráčov, aby predikovali smer indexu.

Celkovo vzaté, dlhodobý výhľad pre S&P 500 sa napriek pravidelným výkyvom javí ako vzostupný.

Smerovanie trhu bude do značnej miery závisieť aj od krokov Federálneho rezervného systému, úrokových sadzieb a správania sa vyššie uvedených vplyvných akcií.

Potenciálny signál: 

Dnes očakávame kupujúci trend od úrovni @4700, predpoveď sa zruší keď by sa trh dostal blízko za úroveň @4650.