🔰Predpoveď US100Cash (NAS100):

Zdá sa, že NASDAQ 100 je dnes pripravený na ďalší nárast, keďže sa blíži k svojím historickým maximám.

Táto dynamika sa vo veľkej miere pripisuje vybranej skupine akcií, ktoré diktujú pohyby na trhu, spolu s očakávaním potenciálneho zníženia sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému.

Prognózy poukazujú na prípadné prekročenie hranice @18000, pričom dynamika trhu uprednostňuje nákupné príležitosti na poklesoch. 

Úroveň @17000 je vnímaná ako významná podpora, ktorá podporuje odolnosť trhu voči výkyvom. Naopak, hranica @18000 predstavuje psychologickú bariéru.

Prevládajúce očakávania zníženia sadzieb Federálneho rezervného systému v roku 2024 ešte viac posilňujú tento nákupný výhľad. 

Za posledné desaťročie bol trend na akciovom trhu úzko spojený s injekciami likvidity Federálneho rezervného systému, čo podčiarkuje symbiotický systému, čo podčiarkuje symbiotický vzťah medzi menovou politikou a výkonnosťou trhu.

Táto korelácia zostáva stabilná, čo je zrejmé z grafov a aj údajov o menovej politike.

Hoci sa môžu vyskytnúť krátkodobé výkyvy, širší výhľad zostáva optimistický s potenciálom ďalších ziskov v blízkej budúcnosti.