🔰Predpoveď ropa (USOIL_U3):

Scenár 1:

Prelomenie odporu

200-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, ktorý sa pohybuje nad psychologickou hranicou @77,00 USD, spolu s odporom kanála bude pre býkov ťažko prekonateľnou prekážkou. 

V prípade býčieho prelomu by sa však kupujúci mohli povzbudiť, aby spustili útok na úroveň @79,00 USD.

Potom ďalšie zameranie sa posúva vyššie do oblasti @83,00 USD, ktorá je blízko tohtoročného maxima.

Scenár 2:

Pri pohľade na nižšie uvedený graf sa podpora na úrovni @74,00 USD zdá byť krehkejšia, takže medvede môžu mať výhodu, pokiaľ ide o opätovné získanie prevahy.

To znamená, že ak ropa skĺzne pod @74,00 USD, predajný záujem by sa mohol zvýšiť, čo by pripravilo pôdu pre pohyb na @72,50 USD.

Ďalšie straty môžu nastať pri poklese pod túto hranicu, pričom ďalšia klesajúca oblasť záujmu je @71,85 USD, po ktorej bude nasledovať @70,00 USD.