🔰 Predpoveď zlato (XAUUSD):

Piatková veľkosť sviečky a prudký nárast obchodov poskytujú obchodníkom zo zlatom postoj, že chce daná komodita zmeniť svoj kurz.

Kľúčovou otázkou však zostáva: dokáže sa trh oslobodiť od predchádzajúceho predajného tlaku a nastoliť nový trend ? 

Obchodníci budú tiež pozorne sledovať dlhopisové trhy amerického dolára.

Odporúčame postupovať obozretne, pozorne sledovať kľúčové úrovne a byť informovaní o externých faktoroch, ako sú úrokové sadzby a geopolitické udalosti. Schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa trhovým podmienkam je nevyhnutná pre úspech na trhu so zlatom, kde môže rýchlo nastať zmena sentimentu.