🔰 Predpoveď zlato (XAUUSD):

Zlato je od začiatku týždňa ako jedna veľká jazda na horskej dráhe.

,,Hore a potom dole”

Významným prispievateľom k nestálemu správaniu trhu so zlatom je jeho akútna citlivosť na pohyby úrokových sadzieb, ktoré v poslednom období zďaleka nie sú stabilné. Najmä prudké nárasty krátkodobých úrokových sadzieb v Spojených štátoch vrhli na zlato negatívny tieň.

Toto nepredvídateľné prostredie úrokových sadzieb prinieslo značné výzvy a viedlo odborníkov k presvedčeniu, že sa trh môže blížiť k rozhodujúcemu bodu @1800.

Očakáva sa, že psychologická bariéra na úrovni 1900 USD bude tiež pozorne sledovaná a môže krátkodobo slúžiť ako bod odporu.

Pri pohľade do budúcnosti zostáva nákupný výhľad pre zlato len za predpokladu, že súčasná volatilita úrokových sadzieb nakoniec nájde riešenie.

Keď sa trhy s dlhopismi stabilizujú, tento vývoj možno interpretovať ako počiatočné znamenie trvalého rastu zlata.