🔰 Predpoveď zlato (XAUUSD):

V súčasnosti sa trh so zlatom nachádza vo fáze zúfalstva.

Trh neustále zažíva pokles a nachádza sa výrazne pod 200-dňovým EMA a tiež kľúčovou úrovňou @1900 USD.

Oscilácie na trhu so zlatom sú spojené s infláciou a pohybmi úrokových sadzieb v Spojených štátoch. 

Vo svetle súčasných podmienok sa očakáva, že bude tento trh pokračovať v zostupe a možno sa priblíži k úrovni @1800 USD. 

Potenciál na nákupy a ziskové investície stále existuje, ale realizácia týchto príležitostí si vyžaduje starostlivý a informovaný prístup.

Na záver možno povedať, že trh so zlatom je komplexný a mnohostranný celok, ktorý je ovplyvnený celým radom ekonomických a trhových podmienok. Súčasná fáza je náročná, vyznačuje sa prevládajúcim pocitom pesimizmu a nepriaznivými podmienkami. Budúcnosť však ponúka možnosti hodnotových a investičných príležitostí, ktoré závisia od strategického pohľadu, porozumenia trhu a obozretného rozhodovania.