🔰 Predpoveď US500Cash (SPX500):

S&P500 zaznamenal mierny pokles a po pozitívnom vzostupnom trende vykazoval známky vyčerpania.

 Významná úroveň @4200 zostáva dôležitá pre nových kupujúcich, pretože index sa snaží dosiahnuť úroveň @4300.

Je dôležité si uvedomiť, že trh súčasne ovplyvňuje viacero faktorov, čo pravdepodobne povedie k zvýšenej volatilite.

Krátkodobí obchodníci budú pokračovať v nákupe pri každom väčšom poklese.

Neodporúčam však robiť veľké investície, aspoň nie ešte teraz.

Je dôležité si uvedomiť, že menová politika Federálneho rezervného systému zostáva reštriktívna. 

V dôsledku toho, prudký prelom smerom nahor bude dosť obmedzený. 

Prekonanie úrovne @4300 by predstavovalo výzvu, a ak by sa to podarilo, mohlo by to pripraviť pôdu pre ďalšie zisky. 

Naopak, ak by trh klesol pod 200-dňový EMA, existuje významná možnosť poklesu až na úroveň @4000 alebo ešte viac na 3800.

No zdá sa, že trh má väčší sklon k býčiemu sentimentu ako k medvediemu.