🔰 Predpoveď US500Cash (SPX500):

Z dlhodobého pohľadu na „Megafónový vzor“ zobrazený na grafe, sme vstúpili do fázy konsolidácie.

V súčasnosti trh nevykazuje definitívny sklon stúpať alebo klesať. Zdá sa, že investori trpezlivo očakávajú určitú formu istoty alebo rozhodujúceho katalyzátora, pred tým ako sa vyberú konkrétnym smerom.

K turbulenciám na trhu bude prispievať pokračujúca výsledková sezóna spoločností a skepsa okolo krokov Federálneho rezervného systému.

Vzhľadom na tieto okolnosti je rozumné, aby obchodníci boli opatrní a používali primeranú veľkosť investícií voči svojmu kapitálu, a predišli tak nepredvídateľnemu správaniu na trhu.