🔰 Predpoveď US500Cash (SPX500):

Jedným z faktorov, ktorý by mohol dnes pohnúť trhom, je prebiehajúca výsledková sezóna.

Keďže spoločnosti uvádzajú svoje zisky, mohlo by to spôsobiť významné pohyby na trhu, pretože investori citlivo reagujú na tieto výsledky.

Wall Street verí, že Federálny rezervný systém bude naďalej poskytovať likviditu a podporovať tak trh s akciami. 

Toto presvedčenie by pomohlo udržať trh na vzostupe.

Technická analýza naznačuje, že trh sa snaží vybudovať hybnú silu, aby prekonal úroveň @4200.

Ak však uvidíme pokles pod úrovňou @4100, potom to môže naznačovať, že trh smeruje späť k spodnej časti konsolidačného rozpätia na úrovni @3900.

Stiahnutie v tomto bode môže byť pre trh zdravé, pretože by mohlo pomôcť vytvoriť väčší nákupný tlak a poskytnúť investorom príležitosti na nové nákupy.