🔰 Predpoveď US500Cash (SPX500):

Nízka likvidita môže zvýšiť volatilitu a my sme blízko hornej hranice rozpätia preto dnes očakávam návrat pod úroveň @4000.

Príde signál ✅