🔰 Predpoveď US500Cash (SPX500):

Úroveň @3800 je naďalej masívnym odporom.

Preto ak uvidíme akúkoľvek rally nahor treba sa na ňu pozerať s výrazným podozrením a otvárať iba krátke obchody, hlavne preto, že Federálny rezervný systém sa ani zďaleka nepokúša o uvoľnenie menovej politiky.