🔰 Predpoveď US500Cash (SPX500):

Ukazovateľ IGCS naznačuje, že približne 65% maloobchodných obchodníkov je v indexe S&P500 s dlhou otvorenou pozíciou.

Keďže väčšina obchodníkov je zameraná smerom nahor, naznačuje to, že ceny môžu naďalej klesať. 

Index vytvára inflexnú zónu podpory medzi @3541 a @3587.

Potvrdzujúce prelomenie pod týmto rozsahom môže otvoriť dvere k obnoveniu klesajúceho trendu až na @3447.