🔰 Predpoveď US500Cash (SPX500):

S&P500 sa po prekonaní úrovne @4200 zdá byť pripravený dosiahnuť konečne úroveň @4300 – významnú bariéru odporu v minulosti.

Preto pred opätovným testovaním tejto úrovne odporu očakávam menší ústup. 

Ale ak by trh úspešne bez stiahnutia prekročil tento bod, môžeme očakávať výrazný nárast.

Ak by došlo k stiahnutiu zo súčasnej pozície, je vysoko pravdepodobné, že úroveň @4200 by ponúkla podporu, vzhľadom na jej históriu ako bodu bývalého odporu. 

Wall Street stále naznačuje, že obchodníci veria, že Federálny rezervný systém zasiahne, aby zachránil situáciu, a tým povzbudil kupujúcich. 

Táto dôvera pretrváva aj napriek tomu, že minulý mesiac pribudlo množstvo pracovných miest a že Federálny rezervný systém môže prerušiť sprísňovanie menovej politiky v dôsledku tlakov v bankovom systéme. Vzniká tak trochu paradoxná situácia, keď sú zlé správy vnímané ako dobré a dobré, naopak, ako zlé, preto toto prostredie môže byť pre mnohých mätúce.