🔰 Predpoveď US100Cash (NAS100):

Dnes v USA nebudú žiadne ekonomické ukazovatele, ktoré by nám indikovali smer pred otvorením trhov. 

Nedostatok správ spôsobí, že index NASDAQ sa bude dnes určite viac rôznorodo pohybovať.

Investori by však mali pokračovať v monitorovaní  správ.

 Správy a aktualizácie zostanú aj naďalej kľúčovými bodmi pri otváraní nových nákupov.

Prídu signály formou skalpu ✅