🔰 Predpoveď Ropa (USOIL X2):

Čerstvé údaje od Úradu pre energetické informácie (EIA) ukazujú, že zásoby ropy v týždni končiacom sa 7. októbra stúpli o 9,88 milióna v porovnaní s prognózami rastu o 1,75 milióna a známky klesajúceho dopytu môžu prinútiť OPEC k ďalšej úprave plánu produkcie ako sa uvádza v poslednom mesačníku.

Správa o ropnom trhu (MOMR) odhaľuje, že „rast svetového dopytu po rope v roku 2022 je revidovaný nadol o 0,5 mb/d“.

MOMR ďalej hovorí, že „pre rok 2023 je rast svetového dopytu po rope tiež revidovaný nadol na 2,3 mb/d“ a ešte sa uvidí, či OPEC bude pokračovať v obmedzovaní produkcie .

Dovtedy môže vývoj prichádzajúci z USA ovplyvniť ceny ropy, pretože hlbší pohľad na správu EIA ukazuje pokles týždennej ťažby ropy.

Dnes očakávam návrat nad úroveň @90,00 dolárov.