🔰 Predpoveď Hrubý domáci produkt USA:

Americký úrad pre ekonomickú analýzu vydáva dnes ročnú správu HDP, ktorá meria celkovú peňažnú hodnotu všetkých tovarov, služieb a štruktúr vyrobených v Spojených štátoch za štvrťrok. 

Táto hrubá miera trhovej aktivity naznačuje tempo rastu alebo poklesu ekonomiky USA. 

Vysoké hodnoty alebo lepšie hodnoty, ako sa očakávalo, sa vo všeobecnosti považujú za pozitívne pre akcie, zatiaľ čo nízke hodnoty budú negatívne.